Transparència

La Conferència Episcopal, compromesa amb la transparència

Dues fites han marcat l’últim any en aquesta àrea de la CEE. Dos importants passos que incrementen el compromís amb la transparència que manté la Conferència Episcopal en els últims anys. D’una banda, la posada en marxa de l’Oficina de Transparència, que s’encarrega de vetllar pel compliment dels 10 compromisos recollits en la segona de les fites: la firma el maig de 2016 del conveni amb l’organització Transparència Internacional. En ell es recullen les claus que marca aquesta organització sense ànim de lucre perquè la CEE pugui assolir la transparència i l’obertura informativa.

És cert que alguns d’aquests compromisos ja formaven part dels objectius i l’activitat habitual que ja realitzava la CEE, compromesa en mostrar a la societat què és i què fa l’Església. Al marcar-se en aquest conveni adquireixen encara una rellevància més gran. Treballant per al seu compliment estarem també garantint els estàndards necessaris per aconseguir ser més transparents.

COMPROMISOS ADQUIRITS PER LA CEE

• Entre febrer i març es publiquen els resultats de les Campanyes d’IRPF d’Assignació Tributària a favor de l’Església: els diners rebuts a través de la X dels contribuents que han escollit col•laborar amb l’Església catòlica.

• Al voltant del mes de juny es publica un informe econòmic que explica on s’han destinat aquests fons de l’Assignació Tributària. És l’anomenada Memòria Anual d’Activitats. En ella, a més d’informació econòmica, s’ofereix informació de l’activitat de les diferents institucions de l’Església en tots els seus àmbits: celebratiu, educatiu, cultural i assistencial. També s’inclouen estudis que quantifiquen l’impacte que han suposat aquestes activitats per a la societat.

• Aquest informe estarà sotmès anualment a una revisió per una de les principals auditories del país.

• El Portal de transparència de la CEE (actiu des de 2015) facilita l’accés a la informació organitzativa, jurídica i econòmica, així com qualsevol informació que pogués ser rellevant o d’interès per a la societat. Hi ha a més un compromís de fomentar aquest portal a les diòcesis.

• Hi ha altres compromisos (com els manuals de bones pràctiques, o el desenvolupament del Pla comptable per a entitats diocesanes) que han suposat noves línies d’actuació i nous projectes. Treballant conjuntament amb diòcesis, parròquies, entitats dependents, seguim avançant cap a una gestió de qualitat i transparent.

Ester Martín Domínguez
Directora de l’Oficina de Transparència
Conferència Episcopal Espanyola