Germanor 2017

Descarregar revista

Cada mes de novembre l’Església celebra la Jornada de Germanor amb l’objectiu d’ajudar a prendre consciència de que tots som part de l’Església diocesana i que la nostra col·laboració és indispensable per al seu sosteniment pastoral i econòmic.

Amb el lema «Amb tu, som una gran família», la Jornada convida a plantejar-se quines són les necessitats de la nostra parròquia, com hi podem ajudar, quin temps hi podem dedicar i si podem fer-hi alguna aportació per al seu sosteniment.

En aquest PDF es pot trobar la memòria d’activitats i l’estat de comptes 2016 de l’arxidiòcesi.

 

 


Estadístiques

Dades estadístiques de les Províncies Eclesiàstiques de Tarragona i Barcelona

 

 


Descarregar butlleta

La col·laboració periòdica, amb una quota familiar o personal, abonada a través de la domiciliació bancària, és el millor sistema de contribuir al finançament de l’Església

 

 


Un compromís molt necessari
(Article publicat al Full Dominical del diumenge 12 de novembre)

Aquest diumenge, amb motiu de la Jornada de Germanor, trobareu a la vostra parròquia la revista «La nostra Església». És important agafar-ne un exemplar. En ell, fidels a aquesta voluntat de transparència econòmica, us presentem els comptes de l’arxidiòcesi corresponents a l’exercici 2016. És molt important que tots siguem molt conscients d’on arriben els diners de l’Església i com s’utilitzen. Sou vosaltres els qui, mitjançant els vostres donatius i l’assignació que realitzeu a través de la declaració de la renda, nodriu aquest pressupost que ens permet avançar en el servei desinteressat als altres.

En aquesta publicació també hi trobareu la memòria d’activitats de l’arxidiòcesi amb xifres que ens permeten visualitzar la imprescindible tasca que fa l’Església. A tall d’exemple, durant l’any 2016 es va atendre 180.741 persones en els 357 centres socials i assistencials, a més de les 73.698 persones en risc d’exclusió social. També més de 1.500 voluntaris atenen, setmana rere setmana, les necessitats bàsiques de tantes persones que acudeixen a les Càritas parroquials. I com aquests podríem posar molts altres exemples.

En aquesta gran família diocesana, que som tots, no podem oblidar aquells que dediquen la seva vida als altres com són els 143 mossens, els 431 religiosos, els 954 catequistes, les més de 2.000 persones implicades en activitats pastorals i assistencials, els mestres i educadors dels 28 centres educatius catòlics… i una llarga llista de persones que amb el seu testimoniatge cristià contribueixen a millorar la nostra societat.

El teu compromís, en temps i aportació econòmica, és més necessari que mai. A més, recorda que ara els donatius realitzats a les entitats sense ànim de lucre, com ara la parròquia o la diòcesi, desgraven més.

Pregunta a la teva parròquia i col·labora-hi.

Daniel Sobradillo, ecònom diocesà