Germanor 2018

En aquesta publicació també hi trobareu la memòria d’activitats de l’arxidiòcesi amb xifres que ens permeten visualitzar la imprescindible tasca que fa l’Església.

Durant l’any 2017 es va atendre a l’arxidiòcesi 93.148 persones (ancians, malalts crònics, persones amb discapacitat i drogodependents o en risc d’exclusió social. entre d’altres) en els 120 centres socials i assistencials. Sense oblidar tota la tasca que fa Càritas gràcies als seus 1.591 voluntaris o la dedicació dels 132 mossens, els 352 religiosos, els 985 catequistes, els mestres i educadors dels 32 centres educatius catòlics… i una llarga llista de persones que amb el seu testimoniatge cristià contribueixen a millorar la nostra societat.

Descarregar revista

Descargar revista